Coping With Illness
Coping With Illness

Omgaan met ziekte of verlies

Een koortslip komt dikwijls voor wanneer we op een dieptepunt zijn. Hier laten we zien hoe u voor uzelf moet zorgen wanneer u omgaat met ziekte of verlies.

Vraag om ondersteuning. Vrienden en familie willen er voor u zijn, maar ze weten niet altijd wat u nodig hebt. In plaats van ze te vermijden, vertel hen hoe ze u kunnen ondersteunen. U kunt ook hulporganisaties vinden via begeleidingscentra, uw huisarts of het plaatselijke ziekenhuis. Als u depressief bent, zoek dan naar een zorgverlener of begeleider in de geestelijke gezondheidszorg, die u vertrouwt om mee te praten.

Zorg voor uw fysieke en emotionele behoeften. Door voor uzelf te zorgen, houdt u uw energiepeil hoog en vult u emotionele reserves aan. U kunt dit doen door uw gevoelens onder ogen te zien en te proberen deze op een tastbare of creatieve manier te uiten. Door uw gevoelens te vermijden, verlengt u het herstelproces. Zorg ook dat u voldoende slaap krijgt, gezond eet en aan beweging  doet.

Blijf doen wat u leuk vindt. Door de dingen die u leuk vindt te blijven doen, zit u goed in uw vel en houdt u een positief zelfbeeld. Het kan ook uw zelfvertrouwen een zetje geven en u het gevoel geven dat u bij een gemeenschap hoort.

Wees voorzichtig met uzelf. Het duurt even voordat u kunt omgaan met een ziekte of verlies. In het begin kan uw gevoel verwarrend zijn en uiteenlopen van boosheid en angst tot depressie. Wanneer u leert om te gaan met zoiets als een chronische ziekte, of wanneer u zich toestaat het verdriet van verlies te voelen, zult u zich langzaam aan weer uzelf voelen.